Prírodný Zeolit v prášku 140g

Krásne zuby bez zubného kameňa – píling potrebujú aj zuby, zeolit je prírodný, anorganický jemný prášok s vysokou priľnavosťou a absorpčnou schopnosťou. Už stáročia sa zeolit v prášku používa ako doplnok podporujúci celkové zdravie a dobrú kondíciu človeka v celej Ázii.

8.99 

Popis

Prírodný Zeolit v prášku 140g

Zeolity sú prírodné minerály sedimentárneho pôvodu, ktoré obsahujú viac ako 50 rôznych druhov minerálov. Sú tvorené štyrmi prvkami: zeminou, ohňom, vodou a vzduchom.. Produkt je viac miliónový chemický proces a prirodzená reakcia medzi kondenzátom sopečnej pary a morskou vodou v špecifických geologických podmienkach. Zeolity sú minerály, ktoré sa začali tvoriť pred 100 miliónmi rokov, keď sopky vypukli z mora, rozdelili kontinenty, vytvorili hory aformovali dnešný vzhľad planéty Zem. Počas sopečných erupcií vznikla tekutá láva a hustý popol, ktoré pri kontakte s morskou vodou vytvrdli v alumosilikátovú lávu, z ktorej sa začal vytvárať tisíce rokov neskôr zeolit. Zmeny teploty, geografické polohy a ďalšie podmienky mali vplyv na tisícročné chemické reakcie medzi sopečným popolom, lávou, vodou a vzduchom, ktoré spôsobili početné rozdiely v charakteristikách a zložení rôznych typov zeolitov. Vďaka svojej štruktúre ktorá pripomína včelí plást, funguje zeolit na bunkovej úrovni ako “pasca” na alergény, ťažké kovy a škodlivé toxíny. V skutočnosti ako jeden z mála záporne nabitých minerálov vyskytujúcich sa voľne v prírode, funguje Zeolit ako magnet priťahujúci kladne nabité toxíny, viaže ich na seba, aby ich následne bezpečne vylúčil prirodzenou cestou z Vášho tela. Zloženie prírodného zeolitu získalo mnoho unikátnych výsledkov na profylaxiu a pre zvýšenie účinnosti liečby mnohých komplexných chorôb. Táto jedinečná schopnosť odstrániť nebezpečné toxíny je tak dobre zdokumentovaná, že bol zeolit aktívne využívaný ruskou vládou, aby absorboval rádioaktívne chemikálie a iné škodlivé toxíny po Černobyľskej katastrofe – bolpodávaný obetiam ožiarenia aj ich deťom, s veľmi dobrými výsledkami. Nedávno aj Japonskou vládou po katastrofe vo Fukušime. V Chorvátsku 1988-99 pod dohľadom lekárov brali onkologickípacienti zeolit – zaznamenali zmenšenie nádorov, zlepšenie stavov, zmizli metastázy. Po stáročia sa práškové formy špecifických zeolitov používajú ako tradičné prostriedky podporujúce celkové zdravie a dobrú kondíciu človeka v celej Ázii.

Prírodný Zeolit v prášku 140g a jeho užívanie pre EU / SK: jedná sa o potravinu PNT (novel food – nové potraviny). Na rozdiel od uvedených krajín ako USA, CA, AUS a ďalšie krajiny nie je orálne užívanie Zeolitu v SK a krajinách EÚ zatiaľ schválené. V tradičnej čínskej medicíne sa zeolit využíva už viac ako 800 rokov. Starí Rimania ho využívali v svojich systémoch vodných potrubí na čistenie pitnej vody.

Užívanie tohto výrobku je v EÚ možné len zvonka a to väčšinou ako surovina pre pridanie do rôznych krémov a pleťových masiek na tvár aj telo k zmierneniu alebo odstráneniu akné alebo ako detoxikačný kúpeľ. Na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/830 z 28.05.2015, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie REACH (ES) č. 1907/2006; Článok 31; Príloha II – nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa záväzných noriem – konkrétne informácie o nebezpečenstve pre ľudí a životné prostredie: ŽIADNE.

Je známych veľa zeolitových poddruhov, ktoré sa vďaka charakteristickým vlastnostiam silnej výmeny iónov používajú na rôzne účely vo vede, priemysle, poľnohospodárstve a stavebníctve. Podtyp zeolitu nazývaný klinoptilolit, ktorý má kryštalickú molekulárnu štruktúru, sa tradične používa ako prírodný liek v humánnej medicíne. Klinolitilolit zeolitu má klietkovú štruktúru so silným negatívnym nábojom, ktorý priťahuje a adsorbuje ťažké kovy, nebezpečné karcinogénne toxíny, organické jedy a iné škodlivé látky. Začiatok modernej lekárskej aplikácie klinoptilolitového zeolitu bol založený na jeho pozoruhodných biofyzikálnych a ionomeničových vlastnostiach, ktoré umožňujú súčasnú remineralizáciu organizmu a účinnú prírodnú detoxikáciu. Na moderné lekárske použitie je zeolitový klinoptilolit podrobený procesu jedinečnej tribomechanickej mikronizácie a aktivácie, pri ktorom sa znásobujú jeho liečivé vlastnosti.

Zeolit je 100% prírodný minerál, ktorý ľudské telo rozpoznáva ako svoju vlastnú látku. Je absolútne bezpečný a netoxický, nemá letálnu ani toxickú dávku, nemá nežiaduce kontraindikácie, vedľajšie účinky alebo interakcie s inými farmakologickými alebo fytofarmakologickými látkami.Zeolit nevytvára závislosť, nezráža sa v orgánoch, je z tela úplne vylúčený.

Zeolit absorbuje voľné radikály, aktivizuje vlastný obranný mechanizmus v boji proti kyslíkovému stresu. Absorbuje toxíny, rádioaktivitu, ťažké kovy a iné škodliviny a šetrným spôsobom ich vyplavuje z tela. Aktivizuje imunitný systém, priaznivo ovplyvňuje štruktúru a stavbu kostí. Odstraňuje prekyslenie žalúdka, žalúdočné vredy, skracuje čas rekonvalescencie po operáciách,hlavne pri poraneniach kostí. Je možné ho užívať dlhodobo, tráviaci trakt ho prijíma ako bežnú potravu, nezaťažuje organizmus, neusadzuje sa v tkanivách ani v krvi. Používa sa ako filtračné médium pri hemodialíze, kde nahrádza iné, veľmi drahé materiály. Vo Švédsku ho používajú ako

antibakteriálnu a antivírusovú ochranu vo ventilačných systémoch v nemocniciach, výskumných laboratóriách, v klimatizáciách lietadiel a vlakov, vojaci – ako ochranu pred biologickými zbraňami. Vedecký výskum potvrdil jeho neuveriteľne výnimočné pôsobenie pri liečbe onkologických ochorení. Predlžuje sa dĺžka života, zastavuje sa rast tumorov. Vynikajúce výsledky boli zaznamenané pri kožných druhoch rakoviny. Zeolit po preniknutí do rakovinovej bunky aktivizuje gén P21, ktorý, laicky povedané, prikáže rakovinovej bunke, aby umrela. Zeolit uľahčuje prienik antioxidantov, vitamínov do buniek. Protirakovinové pôsobenie – enzým proteín kinázy vedie k zničeniu DNA molekúl, následne nastáva mutácia génov a vznik nádorových buniek. Zeolit rozpozná proteín kinázy a inhibuje ho. Tak predchádza vzniku nádorových buniek.

Užívanie:

 • zníženie rôznych typov nádorov
 • detoxikácia organizmu od ťažkých kovov a toxických látok (následne aj po liečbe rádioterapiou a chemoterapiou)
 • podpora krvotvorby
 • zlepšenie krvného obehu
 • podpora imunitného systému
 • omladenie na bunkovej úrovni
 • odstraňuje stres, depresie
 • upravuje PH organizmu
 • podporuje účinnosť liečby ekzémov, lupienky, alergií a rôznych zápalových
 • ochorení kože
 • zrýchľuje hojenie jaziev, popálenín a otvorených rán
 • zvyšuje účinnosť liečby pohybového aparátu (osteoporóza, degeneratívne zmeny kĺbov) – podporuje účinnosť liečby chorôb endokrinného systému (štítna žľaza, diabetes)
 • pomáha vyrovnávať primeranú chuť do jedla, pomáha k redukcii váhy

Medicínske využitie: SK (tento odsek má iba informačný charakter)

Zeolit sa neodporúča pre tehotné ženy, deti do 6 rokov, pacienti pred transplantáciou.

Zvieratá a Zeolit

Prírodný Zeolit v prášku  – Doplnok v chove zvierat

Doplnok klinoptilolitu v potrave je pre zvieratá vo výkrme prospešný. Ošípané vo výkrme klinoptilolitickou stravou vykazovali nárast hmotnosti a boli menej náchylné na ochorenie ako ošípané kŕmené pravidelnou stravou. Zvieratá vykazovali zvýšené a pravidelné trávenie a tiežzvyšovali podiel mäsa vo vzťahu k tuku. Klinoptilolit aktívne absorbuje amoniak, oxid uhličitý, sírovodík a merkapanty a má silný dezodoračný účinok. Odstraňuje tiež toxíny a vytvára zmeny v enzymatických a imunitných reakciách. V priemysle šľachtenia zvierat sa vyskytli prípady aplikácie zeolitov. 27-denné prasiatka boli kŕmené prírodným klinoptilolitom po dobu 4 týždňov s 2% obsahom potravy, upravené o koncentračný faktor, ktorý prispel k tendencii k rýchlejšiemu rastu a priaznivejšiemu pomeru krmivo-potrava. Aj keď sa do výživy nepridal žiadny výživný roztok, ciciaky naďalej vykazovali výrazne zvýšený rast počas celého skúšobného obdobia a priaznivejší pomer výživy k potrave.

Klinický stav tiež zvýšil vylučovanie nitrogénov do stolice a znížil vylučovanie dusíkov močom. Neprejavil žiaden vplyv na stabilitu proteínu. Z toho vyplýva, že klinoptilolit, ako doplnok výživy pre plemenné ošípané, zmenil produkciu moču bez ovplyvnenia stability proteínu.

Kurčatá vo veku 16 týždňov z troch rôznych vrstiev boli kŕmené 135 g proteínu na kg a s 50 g klinoptilolitu na kilogram a bez neho. Sterilný riečny piesok nahradil klinoptilolit v kontrolovanej strave, aby sa udržala izoenergetická strava. Pri kŕmení klinoptilolitom sa pozorovali významné zmeny, najmä pokiaľ ide o počet vajíčok kladených na sliepku, hrúbku škrupiny, účinnosť trávenia a vlhkosť výkalov. Medzi liečbami v trávení, hmotnosti, veku prvých nosičov, hmotnosti plodu, príjme potravy a úrovni absorpcie rádioaktívnych lyzínov a metionínu v krvi sa nepozorovali žiadne zmeny.

Klinopilolit ako doplnok výživy významne znižuje nepriaznivé účinky aflatoxínu v dôsledku jeho silných absorpčných vlastností aflatoxínu a zearalenónu. Odhaduje sa, že klinoptilolit ako doplnok výživy je 1,5%, resp. 2,5%, na zníženie nepriaznivých účinkov 2,5 mg čistého aflatoxínu na brojlery. Liečba aflatoxínom významne znižuje sérum čistého proteínu, proteínu, anorganických fosfátov, kyseliny močovej, cholesterolu, hematocytov, červených krviniek, priemerného objemu tela, hemoglobínu, počtu krvných doštičiek a monocytov a zvyšuje počet bielych krviniek a neutrofilov. Pridanie klinoptilolitu do aflatoxínovej stravy významne znižuje jeho nepriaznivé účinky a malo by byť užitočné pri liečbe aflatoxínu u hydiny. Klinický aparát ako doplnok výživy 50 g nakg významne znižuje nepriaznivé účinky aflatoxínu na kultiváciu prepelice japonskej od 10 do 45 dní. Aflatoxín od tretieho týždňa znižuje príjem potravy a jej hmotnosť a pridanie klinoptilolitu do stravy významne znižuje negatívne účinky aflatoxínu na pomer príjmu potravy.

Zeolity môžu mať určitý vplyv na vlastnosti vajíčok. Klinoptilolit zvyšuje hmotnosť vaječných bielkov a vaječných žĺtkov. Priaznivý účinok klinoptilolitu na hmotnosť vajec a vaječných bielkov je nezávislý od veku sliepky a od druhu stravy.

Klinický stav vykazuje významné preventívne účinky pri redukcii rádiocézia-137 u samcov kurčiat vystavených kontaminovanej potrave. Zníženie obsahu rádiocézia v mäse kolísalo od 60 do 70% a v jedlých orgánoch o viac ako 50%. “„ Zeolit má tiež vlastnosti viazania amoniaku v tenkom čreve. Pridanie zeolitu nám tiež poskytuje finančné výhody, rovnako ako v súčasnej situácii rastúcich cien kŕmnych zŕn, pridanie približne 4% zeolitu do kŕmnej zmesi znižuje náklady spojené s nákupom zrna o 15%, pretože niektoré zrná môžeme nahradiť zeolitom a získame tieto výhody:

Brojlery y prírastok hmotnosti 5-10%, znižuje úmrtnosť 1-2% Nosnice zvýšili vajcia o 3-5% Hovädzí dobytok znižuje úmrtnosť teliat o 10%, priemerný prírastok na hmotnosti 5-12%, vyšší výnos mlieka o 5-8%. Nárast hmotnosti ošípaných 6-10%, viac ošípaných sa rodí o 5%. Malo by sa zdôrazniť, že v miestnostiach, kde boli chované zvieratá prijímajúce do krmiva 3-4%zeolit, bola koncentrácia amoniaku nižšia o 12% až 16%, čo malo pozitívny vplyv aj na lepší zdravotný stav týchto zvierat. Zistilo sa tiež, že so zvyšujúcim sa obsahom zeolitu v zmesi sa

koncentrácia amoniaku v budovách ošípaných znížila.

Najdôležitejšie vlastnosti Zeolit v prášku

 • Prispieva k vyššej účinnosti výkrmu a výkrmu, ako aj k lepšej kvalite mäsa.
 • Spôsobuje stimuláciu vrodenej imunity.
 • Podporuje detoxikačné procesy, absorbuje škodlivé metabolity, pretože aktívny adsorbčný iónomenič spolupracuje pri odstraňovaní škodlivých produktov z tela na základe iónovej výmeny.
 • Absorbuje amoniak, amónne ióny a ďalšie zlúčeniny obsahujúce dusík, ktoré znižujú ich hladinu v moči a krvi, pôsobí ako proti zápach.
 • Ako prírodný produkt je úplne bezpečný a vylučuje sa z tela v nezmenenej podobe,
 • Nereaguje so zložkami krmiva.

Zeolit funguje ako stelivo. Vďaka svojej kanálovej štruktúre a veľkému špecifickému povrchu má tento produkt vysokú afinitu k viazaniu plynu, čo je zdrojom nepríjemných zápachov. Plyny sú viazané trvalo a konečný produkt je neškodný pre životné prostredie. Použitie zeolitu spôsobuje nepríjemné procesy takmer bez zápachu a atmosféra v továrni je bez zápachu. Nepríjemný zápach pochádzajúci z miestností a miestností na chov hovädzieho dobytka sa môže neutralizovať použitím prírodných zeolitov. Prírodný zeolit eliminuje nepríjemný zápach v dôsledku zvýšenej adsorpcie a možnosti výmeny iónov. Okrem toho zeolit adsorbuje vodu a používa sa ako sušiace činidlo.

Prírodný Zeolit vo vode a systéme čistenia odpadových vôd

Zeolit je prírodný minerál patriaci do skupiny hlinitokremičitanov. Jeho kostrová štruktúra poskytuje jedinečné vlastnosti molekulárneho sita, sorpcie a výmeny iónov, ktoré si našli svoje miesto v oblasti úpravy vody aodpadovej vody. Zeolit má širšiu škálu špecifických fyzikálno-chemických vlastností, ako sú: vysoká sorpčná a ionexová kapacita, selektivita iónovej výmeny, kapacita molekulového sita, katalytická aktivita (najmä vo forme vodíka) a štruktúrna

termostabilita pri teplotách do 700 – 750 ° C, ktoré sa používajú v mnohých oblastiach moderných technológií. V praxi je klinoptilolit najbežnejšie používaný zeolit pri čistení vody, pretože má vynikajúce vlastnosti z hľadiska výmeny iónov, adsorpcie, stability a stability štruktúry.

Čistenie a úprava pitnej vody

Zeolit je vynikajúci vo filtračných procesoch ako usadenina vo filtroch na čistenie domácej vody. Zlepšuje kvalitu vyčistenej vody, účinne odstraňuje amónne ióny, zjemňuje vodu a zároveň zlepšuje jej pH. Môže sa používať na mechanické aj biologické čistenie, pretože podporuje vývoj batérií, ktoré podporujú oxidáciu NH3 a NO3.

Rybníky, plávajúce a chovné rybníky

Zeolit je vynikajúce filtračné lôžko, ktoré funguje v podmienkach s vysokou koncentráciou amoniaku. Ktorým zdrojom sú zvyčajne zvyšky rýb, ako aj výkaly. Zeolit čistí vodu a zabraňuje množeniu rias. Pri použití zeolitu ako filtračného lôžka nezabudnite, že funguje najlepšie, keď voda preteká filtračným systémom.

Bazény, akváriá

Mnoho spoločností prevádzkujúcich bazény používa zeolit ako filtračnú vložku, čo poskytuje veľa finančných úspor pri výmene vody a recirkulácii. Zeolit sa ľahko regeneruje a finančné výdavky spojené s týmto procesom sú oveľa nižšie ako pri iných vkladoch. Zeolit si našiel svoje miesto medzi mnohými výrobcami akváriových filtrov, tiež milovníkmi rýb a chovateľmi. Zeolit možno použiť ako lôžko na dne akvária alebo ako vstup do filtračných systémov na mechanické a biologické čistenie vody. Poskytuje biologickú rovnováhu v akváriu, podporuje rast akváriových rastlín. odstraňuje jedovaté látky, ako je amoniak a fosforečnany pre ryby, znižuje množstvo škodlivých látok vo vode.

Čistenie vody a odpadových vôd

Prírodný zeolit je ekologicky bezpečný materiál na filtráciu a zmäkčovanie vody. Okrem toho má iónová výmena vynikajúce vlastnosti pri odstraňovaní vápnika, železa, mangánu a amoniaku.

ZEOLIT sa okrem iného osvedčil ako účinný materiál na odstraňovanie z vodných roztokov:

 • Dusík amónny
 • Ťažké a alkalické kovy,
 • Rádioaktívne prvky,
 • Tvrdosť vody,
 • Organochlórové zlúčeniny (THM),
 • Znečistenie ropou a ropou.

Zeolit ako prírodný minerál bol certifikovaný Národným hygienickým ústavom (č. HK / W / 0378/01/2008), ktorý potvrdzuje jeho užitočnosť pri zlepšovaní kvality vody určenej na spotrebu vo filtračných procesoch v čistiarňach vody. Niektoré informácie o Zeolite sú čerpané na základe certifikátu, ktorý sme obdržali od výrobcu a ostatné informácie sú z internetových stránok.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.15 kg

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Prírodný Zeolit v prášku 140g”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.